ფონდი № 4

რუსულენოვანი გაზეთები
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
არქივში დაცულია სხვადასხვა პერიოდის 40-მდე დასახელების საგაზეთო კომპლექტი.
"КОММУНИСТ" (სომხეთის სსრ)
1935 წლის იანვარი-დეკემბერი
1936 წლის იანვარი-დეკემბერი
1937 წლის იანვარი-დეკემბერი
1938 წლის აგვისტო-დეკემბერი
1939 წლის იანვარი-დეკემბერი
1940 წლის თებერვალი-დეკემბერი
1941 წლის იანვარი-მარტი, მაისი-ივნისი
1943 წლის ივლისი-დეკემბერი
1946 წლის ივნისი-დეკემბერი
1951 წლის იანვარი-დეკემბერი
1952 წლის იანვარი-დეკემბერი
1953 წლის იანვარი-ივნისი, აგვისტო-დეკემბერი
1954 წლის იანვარი-დეკემბერი
1955 წლის იანვარი-დეკემბერი
1956 წლის აპრილი-დეკემბერი
1957 წლის თებერვალი-დეკემბერი
1958 წლის იანვარი-დეკემბერი
1959 წლის იანვარი-დეკემბერი
1960 წლის იანვარი-დეკემბერი
1961 წლის იანვარი-დეკემბერი
1962 წლის იანვარი-დეკემბერი
1963 წლის იანვარი-დეკემბერი
1964 წლის იანვარი-დეკემბერი
1965 წლის იანვარი-ივნისი
1968 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
1969 წლის იანვარი-მარტი, ივლისი-დეკემბერი
1970 წლის იანვარი-დეკემბერი
1971 წლის იანვარი-დეკემბერი
1972 წლის იანვარი-მარტი, ივლისი-დეკემბერი
1973 წლის იანვარი-დეკემბერი
1974 წლის იანვარი-სექტემბერი
1986 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
1987 წლის იანვარი-მარტი
1989 წლის იანვარი-დეკემბერი
1990 წლის იანვარი-მარტი
"КОММУНИСТ" (აზერბაიჯანის სსრ)
1937 წლის ივლისი-სექტემბერი
1941 წლის იანვარი-მარტი
"БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ" (აზერბაიჯანის სსრ)
1927 წლის იანვარი-დეკემბერი
1931 წლის იანვარი-დეკემბერი
1932 წლის აგვისტო-დეკემბერი
1933 წლის მარტი-ოქტომბერი
1937 წლის იანვარი-ივნისი
1939 წლის ივლისი-სექტემბერი
1946 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
1989 წლის იანვარი-დეკემბერი
1990 წლის იანვარი-მარტი
"ПРАВДА"
1926 წლის თებერვალი, აპრილი-ივნისი, ოქტომბერი-დეკემბერი
1927 წლის იანვარი-მარტი, ივლისი-დეკემბერი
1928 წლის იანვარი-დეკემბერი
1932 წლის აპრილი-ივნისი
1940 წლის იანვარი-დეკემბერი
1941 წლის იანვარი-ივნისი, ოქტომბერი-დეკემბერი
1942 წლის იანვარი-ივნისი, აგვისტო-დეკემბერი
1944 წლის იანვარი-დეკემბერი
1949 წლის აპრილი-ივნისი
1950 წლის იანვარი-დეკემბერი
1952 წლის აპრილი
1989 წლის იანვარი-დეკემბერი
1990 წლის აპრილი-ივნისი
"ИЗВЕСТИЯ"
1926 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
1934 წლის იანვარი-მარტი
1935 წლის აპრილი-ივნისი
1938 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
1940 წლის ივლისი-სექტემბერი
1943 წლის ივლისი-სექტემბერი
1944 წლის იანვარი-მარტი
1945 წლის იანვარი-მარტი, ოქტომბერი-დეკემბერი
1948 წლის აპრილი
1949 წლის იანვარი-დეკემბერი
1950 წლის აპრილი-დეკემბერი
1951 წლის ნოემბერი
1952 წლის აპრილი-დეკემბერი
1953 წლის იანვარი-დეკემბერი
1954 წლის იანვარი-დეკემბერი
1955 წლის იანვარი-მარტი, ოქტომბერი-დეკემბერი
1956 წლის იანვარი-მარტი
1959 წლის ივლისი-სექტემბერი
1989 წლის იანვარი-დეკემბერი
1990 წლის იანვარი-მარტი, ივლისი-დეკემბერი
"СОВЕТСКАЯ КУЛТУРА"
1989 წლის იანვარი-დეკემბერი
1990 წლის იანვარი-აგვისტო
1991 წლის იანვარი-ნოემბერი
"КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"
1937 წლის იანვარი-მარტი, ოქტომბერი-დეკემბერი
1938 წლის იანვარი-დეკემბერი
1939 წლის იანვარი-დეკემბერი
1943 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
1944 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
1945 წლის აპრილი-დეკემბერი
1946 წლის ივლისი-დეკემბერი
1948 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
1989 წლის იანვარი-დეკემბერი
1990 წლის იანვარი-დეკემბერი
1991 წლის ივლისი-დეკემბერი
"ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ"
1990 წლის იანვარი-დეკემბერი
"МОЛОДЕЖЬ   ГРУЗИИ"
1988 წლის იანვარი-დეკემბერი
"ЗАРЯ ВОСТОКА"
1937 წლის თებერვალი-ივნისი, აგვისტო-დეკემბერი
1938 წლის იანვარი-ივნისი, ოქტომბერი-დეკემბერი
1939 წლის იანვარი-აპრილი, ივლისი-დეკემბერი
1940 წლის მარტი-ოქტომბერი
1941 წლის იანვარი-აპრილი
1942 წლის იანვარი-დეკემბერი
1943 წლის იანვარი-ივნისი
1946 წლის იანვარი-მარტი
1948 წლის იანვარი-სექტემბერი
1949 წლის აპრილი-სექტემბერი
1950 წლის იანვარი-თებერვალი, აპრილი-დეკემბერი
1951 წლის იანვარი-დეკემბერი
1952 წლის იანვარი-დეკემბერი
1953 წლის იანვარი-მარტი, მაისი, სექტემბერი-დეკემბერი
1954 წლის იანვარი-დეკემბერი
1955 წლის იანვარი-დეკემბერი
1956 წლის იანვარი-დეკემბერი
1957 წლის იანვარი-მარტი
1990 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
"ВЕСТНИК ГРУЗИИ"
1991 წლის  აპრილი-ივნისი
"БЕЗБОЖНИК"
1930 წლის იანვარი-დეკემბერი
1931   წლის  იანვარი-დეკემბერი
"РАБОЧАЯ  МОСКВА"
1925 წლის იანვარი-მარტი
|1||2|
|1||2|
"РАБОЧАЯ  ГАЗЕТА"
1923  წლის მაისი, აგვისტო, სექტემბერი-ოქტომბერი
1924 წლის მარტი
"РАБОЧАЯ  ПРАВДА"
1930 წლის აპრილი-ივნისი
"ПИОНЕРСКАЯ  ПРАВДА"
1956 წლის ივლისი-დეკემბერი
1936 წლის თებერვალი-მარტი
"ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА ТИФЛИССКИЙ РАБОЧИЙ"
"ВЛАСТЬ ТРУДА"
1928 წლის იანვარი-მარტი
"КРАСНИЙ ВОИН" ("წითელარმიელი"- ЗакВО)
1936 წლის ნოემბერი-დეკემბერი
"ВПОМОЩЬ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ"
1937 წლის იანვარი-დეკემბერი
"ТРУД" (აზერბაიჯანი)
1924 წლის აპრილი-ივნისი
1926 წლის აპრილი-ივნისი
"ПАТРИОТ РОДИНЫ"
1950 წლის იანვარი-დეკემბერი
1956 წლის მარტი-ივნისი
"ДРУЖБА" (პეკინი, საბჭოთა კავშირი-ჩინეთის მეგობრობის საზოგადოების გაზეთი)
"СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ"
1931 წლის იანვარი-თებერვალი
"МОЛОДОЙ СТАЛИНЕЦ" (საქართველოს ალკკ ცკ-ის გაზეთი)
1956 წლის ივლისი-დეკემბერი
"ГУДОК"
1944 წლის აპრილი-ივნისი
"НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА"
1992 წლის იანვარი-ივნისი
"ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК"
1989 წლის იანვარი-ივლისი
"МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ"
1991 წლის იანვარი-დეკემბერი
1941 წლის იანვარი-ოქტომბერი
1942 წლის მაისი-დეკემბერი
"ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР"
"БАТУМСКИЙ РАБОЧИЙ"
1938 წლის აპრილი-ივნისი
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge